Het zwembad

Toegang 

Het zwembad is enkel toegankelijk met het officieel Dunepark bandje of een dagbandje (iedere dag = andere kleur).

Er zijn twee gratis bandjes te verkrijgen in de receptie / perceel, af te halen door de eigenaar of huurder, mits voorlegging van een identiteitskaart of ander bewijskrachtig document.

Daarenboven kan elke mede-eigenaar nog 2 extra bandjes aankopen à € 10,00 / per bandje, mits bewijskaart. 

Alle andere extra bandjes worden aangekocht voor het seizoen (= 2 maand) à € 20,00 / per bandje voor de verblijvers op het domein of er kan een dagbandje worden aangekocht (iedere dag andere kleur) voor de prijs van €5,00.


Alle andere personen (vreemd aan het domein) dienen sowieso over een dagbandje te beschikken.

 

Kinderen 

Kinderen beneden de 8 jaar moeten vergezeld worden door een toezichthoudend persoon van minstens 18 jaar. 

 

Hygiëne 

Alvorens te baden is het stort- en voetbad verplicht. Personen met bevuild lichaam of met huidaandoeningen worden niet toegelaten in het zwembad. 

 

Het is ten strengste VERBODEN:

  • rond het zwembad te lopen
  • personen in het water te duwen
  • met ballen en andere voorwerpen te spelen, behalve de strandballen die ter beschikking gesteld worden door de redder(s) en/of het zwembadcomité
  • te roken
  • te eten en te drinken
  • met kledij het zwembad te betreden
  • schoenen te dragen
  • dieren mee te nemen
  • muziek -en audioapparatuur mee te nemen

Iedere badgast wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement. Door het aanschaffen van het bandje verbindt hij/zij zich ertoe zich volledig te schikken naar het reglement.

De redder heeft het recht om personen die zich niet houden aan deze reglementering de toegang te weigeren tot het zwembad. Bij verzet wordt de lokale politie gecontacteerd. Bij meerdere conflicten kan de toegang volledig geweigerd worden.

undefined