Visvijver

Voor het gebruik van de visvijver is een geldige visvergunning nodig, aan te kopen op het secretariaat. Bij de aankoop van een visvergunning wordt een compleet visreglement meegegeven waar de houder van de visvergunning zich aan verplicht.

Het is verboden eender welk afval in het water te gooien, ook geen etensresten. Oud brood kan in de daartoe bestemde korven worden gedeponeerd.
Rond de vijver mogen geen aarde noch andere zandmaterialen worden aangevoerd, zelfs met de goede bedoeling om reden dat dergelijke aanvullingen nefast zijn voor het houden van de diepte van de vijver. Er ontstaat immers hierdoor aanzanding van de vijverboorden door uitzakking van de randen.